Hôm nay: 11-02-2016
VĂN BẢN
Tổng cục Hải quan
Hải quan Kiên Giang
Văn bản luật
Chính phủ
Bộ Tài chính
Các bộ, ngành liên quan
Tỷ giá tính thuế XNK
Tỷ giá USD: 02-02-2016
USD 22.215,00 VNĐ
Các tỷ giá khác áp dụng:
(Từ 01-02-2016 đến 02-02-2016)
GBP 31.596,24 VNĐ
THB 608,37 VNĐ
DKK 3.205,99 VNĐ
NOK 2.535,18 VNĐ
SEK 2.584,78 VNĐ
EUR 24.180,08 VNĐ
CAD 15.706,82 VNĐ
HKD 2.837,95 VNĐ
SGD 15.507,40 VNĐ
AUD 15.667,43 VNĐ
CHF 21.834,79 VNĐ
MYR 5.251,15 VNĐ
RUB 263,15 VNĐ
INR 320,28 VNĐ
KRW 18,42 VNĐ
JPY 186,52 VNĐ
Văn bảnTổng cục Hải quan
Số văn bản: nội dung:
STT Nội dung văn bản
1
Số VB: 3527/TCHQ-CCHĐH
Ký ngày: 26-06-2013 - Hiệu lực: 26-06-2013 - Cập nhật ngày: 24-07-2013
Công văn hướng dẫn giám sát hải quan thực hiện thủ tục HQĐT
2
Số VB: 7182/TCHQ-PC
Ký ngày: 20-12-2012 - Hiệu lực: 20-12-2012 - Cập nhật ngày: 24-07-2013
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT
3
Số VB: 248/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 14-01-2013 - Hiệu lực: 14-01-2013 - Cập nhật ngày: 24-07-2013
Công văn thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
4
Số VB: 3475/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 26-06-2013 - Hiệu lực: 26-06-2013 - Cập nhật ngày: 24-07-2013
Công văn thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
5
Số VB: 3533/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 26-06-2013 - Hiệu lực: 26-06-2013 - Cập nhật ngày: 24-07-2013
Công văn về việc mặt hàng băng vệ sinh
6
Số VB: 3534/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 26-06-2013 - Hiệu lực: 26-06-2013 - Cập nhật ngày: 24-07-2013
Công văn phân loại mặt hàng ván sàn tre
Trang hiện tại: 1   Tổng số trang: 9
Đến trang:  1  2  3  4  5  Trang kế sau  
Dành cho doanh nghiệp
Tin tức mới cập nhật
Văn bản mới ban hành
[ văn bản số : 3527/TCHQ-CCHĐH]
[ cập nhật : 2013-07-24]
Công văn hướng dẫn giám sát hải quan thực hiện thủ tục HQĐT
----------------------------------------------
[ văn bản số : 7182/TCHQ-PC]
[ cập nhật : 2013-07-24]
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT
----------------------------------------------
Phiếu thăm dò
Theo bạn, hỗ trợ khai Hải quan từ xa của Cục Hải quan Kiên Giang?
Tốt
Tạm được
Cần nhiều thay đổi
Ý kiến khác
Truy cập: 161.010